קונדטוריה בן עמי מזמינים אתכם להנות ממשלוחי עוגות ועוגיות וקינוחים
חייגו עכשיו 077-9967577
קונדטוריה בן עמי מזמינים אתכם להנות ממשלוחי עוגות ועוגיות וקינוחים
השאירו פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 077-9967577
תקנון אתר

תקנון אתר

כללי

בן עמי "בע"מ" (להלן: "בן עמי"), בעלת סניפים בפריסה ארצית המופעלים על ידי זכיינים מטעמה ועל ידי בן עמי עצמה, משיקה בזאת, אתר אינטרנט עבור שירות הזמנת משלוחים אותם ניתן להזמין באמצעות אתר האינטרנט של בן עמי לבירור פרטים לגבי השליחות ניתן לשלוח פנייה בצור קשר באתר בן עמי (להלן: "האתר").

השימוש באתר משמעו, אישור והסכמת המשתמש באתר להוראות המפורטות להלן (להלן: "המשתמש" ו/או "המזמין"), אשר יעשה בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין לרבות אך לא רק הוראות שחלות ואשר יחולו מטעם הרשויות המוסמכות וכן הוראות על שימוש באתרים, כפי שיהיו מעת לעת (להלן : "הוראות הדין").

מובהר בזאת, כי בכל מקרה של הפרת כללי השימוש וזאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של בן עמי, רשאית בן עמי ו/או מי מטעמה ו/או כל רשות מוסמכת, להביא להפסקת השימוש ע"י המשתמש ו/או לנקוט באמצעים שונים, לרבות בהליכים משפטיים.

בן עמי שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר למזמין ו/או משתמש מסוים, לבצע רכישות באמצעות האתר, וזאת מכל סיבה שהיא, וללא צורך במתן נימוק או הסבר לכך.

תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד אך מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

שירות המשלוחים:

הזמנת משלוח מותנית במילוי פרטי המשתמש בטופס ההרשמה באתר. על המשתמש למלא טופס

הרשמה זה בעת השימוש הראשוני באתר. המשתמש מתחייב למסור פרטים מלאים, נכונים

ומדויקים הכוללים בין היתר: שם, מספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

תשומת הלב, כי הינך נותן הסכמתך לכך שפרטים שמסרת לנו באתר: שם וכתובת דואר אלקטרוני יישמרו אצלנו במערכת לצורך זיהוי בהזמנה הבאה שלך באתר. בכל מקרה, במסגרת התהליך תידרש להקיש את מספר הנייד שלך ותקבל בהודעת SMS קוד אימות על מנת שתזין אותו באתר בעת ביצוע ההזמנה לצורך המשך תהליך ההזמנה והשלמתו.

מודגש, כי אין לעשות שימוש באתר פחות מגיל 18 ו/או בזהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.

כמו כן יובהר, כי המכירה של כל מוצרי בן עמי נעשית אך ורק בגבולות ישראל.

מסירת פרטי המשתמש ונתונים אחרים אודותיו באתר תהווה הסכמה והיתר לבן עמי לעשות בהם שימוש לצורכי מתן שירות לצורך טיפול בהזמנת המשתמש באמצעות אתר זה או באמצעות הודעת מסר קצר לרבות, שיפור השירותים בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות ,תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכו' שנועדו לשפרם ולשפר את השירות כלפי לקוחות בן עמי..

מבלי לגרוע מהאמור, בן עמי תשלח למזמין דיוור ישיר בכפוף לכך שהמזמין נתן הסכמתו באופן פוזיטיבי לאמור, כמפורט להלן:

בן עמי מעוניינת לשלוח אליך מעת לעת, באמצעות הפרטים שהזנת במסגרת הזמנה שביצעת באתר בן עמי – דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS מידע בדבר מוצריה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, היינו, רק אם סימנת באופן פוזיטיבי את הצ'ק בוקס המסומן. מובהר בזאת, כי בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולבטלה ובהתאם, תחדל לקבל מידע פרסומי כאמור. בן עמי לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר בן עמי. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 

בן עמי תעניק משלוחים עד לכתובת המשתמש באזורי החלוקה המוגדרים בלבד. יובהר כי שירות המשלוחים מוגבל לאזורי חלוקה ובן עמי תהיה רשאית לערוך שינויים באזורי החלוקה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מראש.

שירות הזמנת משלוח באתר מותאם לשעות פעילותם ועלול להשתנות מעת לעת ומבלי ליתן הודעה מראש.  

בכל מקרה, בן עמי אינה אחראית לכל איחור ו/או אי הגעה באספקת המוצר בשל נסיבות שאינן מצויות בשליטתה ואשר יש בהן כדי לסכל את הגעתו של המשלוח במועדו ובהן מסירת פרטים כוזבים בידי המזמין, מסירת פרטים בלתי מדויקים בידי המזמין, סגירת כבישים וחסימת התנועה בידי גורם חיצוני, אסון טבע, מצב חירום לאומי, מזג אוויר סוער, תקנות וצווים של הרשויות המוסמכות שעל פיהן פועלת בן עמי לרבות אך לא רק תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף – 2020 וכל סיבה אחרת שלא ידעה עליה ולא יכולה היתה לדעת עליה. בכל הקשור לאמור, המשתמש פוטר את בן עמי ו/או מי מטעמה מכל אחריות מכל מן וסוג שהוא ולא תשמע כלפיה כל טענה ו/או דרישה ו/תביעה בעניין. מובהר בזאת, כי רשימה זו הינה חלקית ואיננה ממצה נסיבות כאמור. 

שירות הזמנת משלוח באתר מותנה בהזמנה בעלות מינימלית בסך של 70 ₪ בתוספת דמי משלוח בסך של 29 ₪ שייגבו עבור כל משלוח בעת ביצוע ההזמנה.

אמצעי התשלום באתר הינו באמצעות כרטיסי אשראי והכל בכפוף להלן:

אישור ההזמנה מותנה בשימוש בכרטיס אשראי בתוקף, ובאישור מטעם חברת האשראי.

אישור ההזמנה מותנה בזיהוי המזמין באתר באמצעות קוד אשר יישלח בהודעת טקסט לטלפון הנייד שימסור המזמין. יובהר כי השלמת הזיהוי באתר תהווה אסמכתא להזמנה.

הערות 

הנתונים המופיעים על מוצרי בן עמי נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם. יתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו. תשומת הלב, כי חלק מהמוצרים אשר אינם נארזים באריזה הרמטית כשם שנמכרים בחנויות הרשת כגון: עוגות שמרים קראנץ', מאפים במשקל וכו.., אינם נושאים תווית המפרטת את מרכיבי המוצר. מובהר בזאת, שכל המוצרים נעשים בסביבה אלרגנית ועל המזמין מוטלת האחריות לבדוק מראש האם המוצר שהזמין מכיל חומרים אלרגניים כגון: מוצרי חלב, אגוזים לסוגיהם, קוקוס, ביצים, גלוטן וכו...

מובהר בזאת, כי ההזמנות באתר בין אם המשלוח נעשה ע"י בן עמי ובין אם נעשה באמצעות איסוף עצמי אינן כוללות מבצעים שונים הנעשים בסניפי בן עמי מעת לעת לרבות אך לא רק, בסופי שבוע ו/או מבצעים המתבצעים בסניפים ספציפיים ו/או מבצעים שיכולים ויהיו רק באתר בן עמי ולא בסניפי בן עמי ולכן, לא תשמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המזמין כלפי בן עמי ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

ביטול / שינוי הזמנה 

שינוי ו/או ביטול הזמנה על ידי המזמין תתאפשר בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לפרק זה, ככל שמוצר נרכש במסגרת מבצע כלשהו לרבות אך לא רק כ"מארז מתנה" או כל דבר דומה אחר או קיבל הצרכן מוצר מזון כלשהו כגון: עוגה, לא ניתן יהיה להחליף ו/או להחזיר את אותו מוצר מזון שנרכש במסגרת מבצע כלשהו כאמור במוצר מזון אחר או בכל מוצר כלשהו לרבות לא בכסף או בשווי כסף מובהר בזאת, כי במקרה של זיכוי אם וככל שיהיה, לא ניתן יהיה להעניק זיכוי ישירות לכרטיס מסוג DEBIT

ו/או דיירקט ו/או כל כרטיס דומה אחר שיהיה אם וככל שיהיה והמזמין יוכל לקבל את כספו ישירות לחשבון הבנק בו מתנהל חשבונו ו/או בכל דרך אחרת כפי שתסוכם ישירות מול בן עמי.

שימושים אסורים באתר/קניין רוחני 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של האתר.

ללא קבלת הרשאה מפורשת בכתב ומראש מבן עמי, אין המשתמש רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים 

שימוש מסחרי באתר ו/או בתכנון ו/או שימוש באתר ו/או תוכנו לרבות מידע, נתונים, סרטונים, מוצרים, מלל, שמע וכיו"ב (להלן: "התוכן") לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט ו/או לכל צורך אחר. אין להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, להפיץ, לשדר, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו. אין להציג תוכן מהאתר באופן גלוי או סמוי או בכל דרך שהיא, המשנה את עיצובו המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהו. אין לשבש ו/או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת.

משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או בניגוד להוראות הדין, הדבר עלול למנוע גישתו לאתר ויישא לבדו באחריות למעשיו הן פלילית, הן אזרחית לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לבן עמי ו/או לכל צד שלישי אחר ויחויב לפצות ולשפות את בן עמי ו/או מי מטעמה בכל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט מיד עם דרישתה הראשונה של בן עמי.

פטור מאחריות

פטור מאחריות של בן עמי משמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג' אחר. פטור מאחריות כלפי בן עמי יחול גם לגבי כל חברה בת, חברה מסונפת, חברה קשורהבעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעם בן עמי ו/או בשמה בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לא.

הדין החל וסמכות שיפוט

על הסכם זה ועל כל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר חדרה מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בהסכם ובכל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו.

הצהרת נגישות 2020

"בן עמי" הינה חברה גדולה ומובילה בפריסה ארצית המנהלת ומפעילה בסניפיה קונדיטוריה ובתי קפה.

מתוך הכרה בחשיבות מתן הזדמנויות שוות ושמירה על כבוד האדם וזכויותיו, משקיעה בן עמי מאמצים ומשאבים רבים ביצירת חוויית שימוש נוחה, קלה ונגישה לאנשים בעלי מוגבלויות 

אתר: בן עמי אונליין – מופעל באמצעות תוכנת הנגשה שפותחה. תוכנה זו מתאימה אותו לרמת הנגישות AA הנדרשת לפי תקן ישראל 5568 ("נגישות אתרי אינטרנט") ולשימוש בכלל הדפדפנים העכשוויים.

שירות ההנגשה – צפייה על ידי לחיצה על כפתור הנגישות ייפתח בפני המשתמש ו/או המזמין תפריט ובו האפשרויות הבאות:

שינוי צבעי המסך לצבעי מונוכרום

שינוי ניגודיות (גבוהה/נמוכה)

שינוי גודל גופן (הגדלה/הקטנה)

שינוי סוג הגופן לגופן קריא

שינוי גודל וצבע סמן העכבר

חלונית הגדלת מסך

סימון קישורים וכותרות

הוספת תיאור לתמונות

לחיצה על אחת האפשרויות בתפריט תשנה את מצג הדף באופן המבוקש.

בן עמי פועלת באופן מתמשך לשיפור חוויית הגלישה, ועם זאת ייתכן והמשתמש ו/או המזמין באתר ייתקל בדפים אשר טרם נמצא הפתרון להנגשתם

והיה אם תרצו לשלוח לבן עמי הצעות לשיפור שירות ההנגשה, אנא שלחו את הצעתכם למייל.bnstore@natalicake.com ואנו נטפל בפנייתכם בהקדם

כמו כן, ניתן לפנות אל שרות הלקוחות של בן עמי בטלפון: 04-6361731.

בן עמי מאחלת לכם שימוש נעים וקל באתר!